Azərbaycanda inklüziv turizm
Azərbaycanda fiziki imkanları məhdud olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində xeyli işlər görülür. Bununla belə, əlillərin özlərini cəmiyyətin bir parçası hesab etməsi üçün onların turizm və mədəni irs obyektlərindən rahatlıqla istifadəsi də təmin olunmalıdır. Bəs bu sahədə vəziyyət necədir? 
 
HISTORICAL KARABAGH REGION HERITAGE DOCUMENTATION PROJECT
The Territory of Karabagh is an inhabited region of the Republic of Azerbaijan. Many of the cities in the Territory of Karabagh have been abandoned after the destruction that occurred during the 1991-1994 Karabagh war and population became internally displaced persons. The cities that are now inhabited are being rebuilt and have had unequal and poor attention to the monumental cultural heritage.
ORTA ƏSR AĞSU ŞƏHƏRİ VƏ ƏTRAFINDA TÜRK İSLAM ABİDƏLƏRİ
Orta əsr Ağsu şəhəri və Orta əsr Şıxməzid qəsəbəsində 2010-2013-cü illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı aşkar olunmuş məscid, türbə və qəbirlər öz önəminə görə dövrün dini və xatirə abidələri içərisində fərqlənir. Məqalədə əsasən Orta əsr Ağsu şəhərinin Cümə məscidi və ətrafı, Şıxməzid türbəsi və Şıxməzid məscidinə məxsus tikililər tarixi-arxeoloji baxımdan təhlil edilir.  
Youth in Conservation of Cultural Heritage, YOCOCU 2012
A glimpse of YOCOCU future.
AXTAÇI OBASI VƏ TƏRƏKƏMƏ ÇƏRŞƏNBƏSİ
Azərbaycanda Şirvan bölgəsinin iri obalarından biri olmasına rəğmən Axtaçı obası haqqında az yazılmış, etnoqraf və folklorşünasların tədqiqatlarından kənarda qalmışdır.
Azərbaycanda yeni sufi məktəbi: Şeyx Eyyub və Zikrçilər
19. yüzyılın başlarında Azerbaycanın Şirvan bölgesinde nakşibendilerle yanısıra zikrçiler adlanan ayrı bir tasavvufi mekteb yaranmışdı.
<< 1 2 3 4 >>