Hacı Abbasqulu Ağa Bakıxanovun həyatında və yaradıcılığında təsəvvüf və sufilər
Azərbaycanın elm xadimləri içərisində Abbasqulu Ağa Bakıxanovun (1794-1846) özünəməxsus yeri vardır. O, ensiklopedik biliyə malik olub, tarix, dil-ədəbiyyat, coğrafıya, fəlsəfə, məntiq, astronomiya elmlərindən bəhs edən əsərlərin müəllifidir. 
Qərb Modeli
…QƏRB MODELİ bütün tarixi boyu Şərqi dumanlı prizmalardan müşahidə etmişdir. Əbəs yerə deyildir ki, İslam mövlanələrini də yad edən Hegel vəhdəti-vücuda poeziya və poetik təfəkkür sahəsi kimi bəsirətsiz bir gözlə baxırdı.
<< 1 >>