QƏDİM NƏRGİZAVA VƏ GƏGƏLİ - yüklə

 "2015-ci ilin yanvarında Elm və Təhsil nəşriyyatında Dr. Fariz Xəlillinin hazırladığı "IV Avrasiya Arxeologiyası Konfransının Materialları (1-5 oktyabr 2012, Ağsu, Azərbaycan)" kitabı nəşr olunub." - yüklə

TƏMİZ KƏND - YERLİ İCMALARIN İŞTİRAKI İLƏ EKOLOJİ VƏ ETNOQRAFİK İDENTİKLİYİN QORUNMASI VƏ DAVAMLI İNKIŞAFI ARAŞDIRMA, TƏKLİF VƏ TÖVSİYƏLƏR - yüklə 

 Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeoloji Materialları Azərbaycan Tarixinin Öyrənilməsində Mənbə Kimi  - AFTOREFERAT  - yüklə

Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Təbliği: Araşdırma, Təklif və Tövsiyyələr - yüklə

 

Ağsunun tarixi səhifələri – yüklə 

<< 1 2 >>