Beşik eşqi
Şamaxının hər daşı Azərbaycan tarixinin ən qiymətli səhifələrindən biridir. Şəkillərin gözü ilə, şəkillərə hopmuş tarixin yaddaşı ilə Şamaxı Şirvan sevgisinin bir təzahürü də budur. Kitab şair İskəndər Etibarın sözün həqiqi mənasında, böyük fədakarlığı, ziyalı fədakarlığı ilə ərsəyə gəlib. Hər beşiyin öz nəğməsi var. 
Yazılmamış tarix: “Şirvan xanlığı”
Azərbaycan tarixinin ən qürurlu səhifələrində minillik tarixi olan Şirvanşahlar dövləti (VI-XVI əsrlər) əsas yеr tutur. Tarixdən məlumdur ki, Qafqaz Albaniyası, Ərəb Xilafəti, Böyük Səlcuq, Atabəylər, Ali Monqol, Еlxanilər, Cəlairilər, Əmir Tеymur, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi hakimiyyətlərini görmüş və yola salmış Şirvanşahlar dövləti 1538-ci ildə süqut еtdi. 
<< 1 >>