QƏDİM ŞUMER ƏRAZİSİNDƏ SON ARXEOLOJİ TƏDQİQATLAR (2000-2016-cı illər)
Şumer e. ə. 4000-2000-ci illərdə Cənubi Mesopotamiyada mövcud olmuş qədim sivilizasiyanın mərkəzidir. Şumerlərdən bəşəriyyətə möhtəşəm mədəni irs miras qalmışdır. Tarixdə şumerlərin 40-a qədər şəhərinin olduğu bəllidir. Şumerin ən böyük şəhərləri Eridu, Ur, Uruk, Kiş, Larsa, Laqaş, Nippur, Sippara, Umma, Suruppak və s.-dır.
Azərbaycanlıların soyqırımı Qafqaz İslam Ordusuna dair mənbələrdə
1917-1918-ci illərdə ermənilər təkxalqlı “Böyük Ermənistan” xülyası ilə azərbaycanlıları soyqırıma məruz qoyanda onların köməyinə qardaş Osmanlı dövlətinin iradəsinin gəldiyini hər bir azərbaycanlı istər cümhuriyyət, istər sovet, istərsə də müstəqillik illərində bu və ya digər səviyyədə xatırlamış və xatırlayır. 
<< 1 2 3 >>